Disclaimer

Fabstamatic (KVK Amsterdam 34270494), verleent u hierbij toegang tot Fabstamatic.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Fabstamatic behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Fabstamatic spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Fabstamatic.

Gebruikers kunnen zelf inhoud genereren en plaatsen op de Website. Fabstamatic oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Fabstamatic zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fabstamatic en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fabstamatic,  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Volg ons: